Homeopatia

Homeopatia jest metodą leczniczą, która opiera się na zasadach wywodzących się już od Hipokratesa oraz zbieżną z tym, co mówią Wedy. Twórcą homeopatii klasycznej był, żyjący ponad 200 lat temu, Christian Friedrich Samuel Hahnemann. W 1810 r. opublikował swoje największe dzieło „ Organon”, w którym zostały spisane najważniejsze zasady homeopatii, takie jak: pojęcie siły życiowej, similia similibis czyli podobne leczymy podobnym, potencjonowanie, różnicowanie leków, tłumienie objawów a uzdrowienie, indywidualny charakter terapii, poszukiwanie przyczyny choroby tzw. faktor wywołujący, stosowanie pojedynczych leków w możliwie najmniejszej dawce. Leki homeopatyczne wytwarza się z roślin, minerałów oraz produktów pochodzących ze świata zwierząt. Około 70 % wszystkich leków ma pochodzenie roślinne. Do sporządzenia nalewki używa się całych roślin lub tylko ich fragmentów, jak liście, igły, korzenie czy owoce. Następnie leki są potencjonowane czyli dynamizowane i rozcieńczane. Potencjonowanie wydobywa z surowców ich niezwykłe właściwości lecznicze. Homeopatia jest nauką opartą na prawach natury i fizyki. Człowiek postrzegany jest jako istota złożona z ciała, umysłu i duszy.

„Podróż choroby. Homeopatyczna koncepcja uzdrawiania i tłumienia.” Mohinder Singh Jus

Homeopata stara się poznać człowieka jako indywidualność, dlatego dokładnie obserwowany jest charakter, zwyczaje, nastroje, objawy psychiczne i fizyczne, jak również historia chorób w rodzinie. Homeopatia dostrzega źródło choroby w tym, co duchowe i emocjonalne, nie zawsze w tym, co fizyczne. Choroba natomiast jest skutkiem osłabienia lub wyczerpania się siły życiowej. „W pierwszym rzędzie leczony jest człowiek, a nie choroba. Leki homeopatyczne pomagają człowiekowi odnaleźć stan równowagi oraz samemu zwalczyć występujące objawy. Dwóm osobom z tą samą kliniczną diagnozą najprawdopodobniej przepisane zostaną różne leki homeopatyczne, bo nie diagnoza jest miarodajna, lecz to, w jaki sposób choroba wyraża się u pacjenta i jakimi objawami różni się on od innych chorych z tą samą chorobą.” Mohinder Singh Jus „Podróż choroby. Homeopatyczna koncepcja uzdrawiania i tłumienia.”